JAK NA BINÁRNÍ OPCE

S námi se rychle zorientujete v problematice BINÁRNÍCH OPCÍ. Zjistíte co jsou binární opce,
kde obchodovat, jaké jsou obchodní strategie a jak úspěšně začít.
tablet

Slovníček pojmů

Aktivum – investice, do kterých obchodníci investují peníze

At the money – v případě, že kupující spekuloval na to, že cena bude vyšší nebo nižší a nenastane ani jeden případ, tak obchod končí na nule a kupující obdrží zpět prémium

Boundary – kupující spekuluje, že se cena opce se udrží mezi 2 hranicemi nebo případně, že hranice opustí a bude mimo v době splatnosti opce

Bonus ke vkladu – většina brokerských firem nabízí novým obchodníkům bonus za vstup do obchodování s opcemi. Výše bonusu se vypočítává podle výše prvního vkladu na obchodní účet u dané brokerské firmy

Broker – firma, která zprostředkovává klientům (Vám obchodníkům) nákup a prodej opcí

Burza – instituce, která organizuje trh s investičními nástroji. Úkolem burzy je uspokojovat nabídku a poptávku při prodeji cenných papírů, komoditní nebo právě opcí

Call – právo koupit opci

Dlouhodobé opce – obchodují se na několika dnů či týdnů

Expirace – vypršení platnosti opce. Dojde k vyhodnocení obchodu

High/low opce – kupující spekuluje, že cena opce bude bude v době expirace výš nebo níž než v době, kdy do opce investoval

In the money – došlo ke splnění podmínky opce, kupující je v zisku

Krátkodobé opce – obchodují se na velmi krátkou dobu, obvykle na 30, 60 nebo 120 sekund. Zisk se pohybuje kolem 80%.

Ladder – žebřík. Kupující spekuluje, že cena aktiva bude při splatnosti opce výš, nebo níž oproti ceně, kterou si sám určí. Podle výše rozdílu mezi cenou v čase nákupu a určenou cenou se zvyšuje či případně snižuje zisk. V případě ladderu může být zisk až v řádech stovek procent

Obchodník – obchodník (Vy) obchoduje na stránkách brokera s opcemi

Opce – kontrakt mezi prodejcem opce (brokerská firma) a kupcem (Vy), který dává kupci právo koupit nebo prodat aktivum za dohodnutou cenu a to v příslušném čase

Out of the money – nedošlo ke splnění podmínky opce, kupující nedostane nic

Pairs – páry. Kupující spekuluje na cenový vývoj dvou aktiv, například hodnoty 2 firem. Pokud je jeho odhad správný, po ukončení obchodu je v zisku

Payout – výnos z opce, zisk

Pip – neboli bod je nejmenší možný pohyb kurzu nahoru nebo dolů

Prémium – cena opce, investovaná suma

Put – právo prodat opci

Střednědobé opce - obchodují se od 10 minut po několik hodin. Zisk se pohybuje kolem 90 %.

Touch/No Touch opce - dotkne se/nedotkne se opce. Kupující spekuluje, že cena opce dosáhne (Touch) nebo naopak nedosáhne (No Touch) určité úrovně před expirací opce. Dané úrovně se opce musí dotknout v čase uzavřeném pro obchod. To znamená, že není nutné, aby v této hladině byla opce i při expiraci obchodu